Misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Credincioșii din întreaga lume așteaptă a doua venire a Domnului Hristos. Vegheați dar!