Intrari dupa Eugen Mihai

IEŞIŢI DIN MIJLOCUL El, POPORUL MEU!

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „IEŞIŢI DIN MIJLOCUL El, POPORUL MEU, CA SĂ NU FIŢI PĂRTAŞI LA PĂCATELE El Şl SĂ NU FIŢI LOVIŢI CU URGIILE El! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a […]

Nu Ţi-am spus când

Încredete în Domnul din toată inimo ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! – Proverbele 3:5 Diagnosticul soţului meu a fost complicat în ultima fază a bolii. Sunt sigură că el a înţeles mai bine decât mine gravitatea situaţiei lui, din moment ce era medic. În ziua de după internarea în spital, şi-a pierdut […]

A CĂZUT, A CĂZUT BABILONUL CEL MARE

După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A CĂZUT, A CĂZUT BABILONUL CEL MARE! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări […]

Susţinere

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. – 2 Timotei 1:7 Lista mea cu treburi de făcut nu era lungă: trebuia să ajung la bancă înainte de a merge să o ajut pe prietena mea Glena. Îşi vindea casa, se căsătorea şi se muta în […]

CETATEA CEA MARE II

După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A CĂZUT, A CĂZUT BABILONUL CEL MARE! A ajuns un locaş al dracilor, O ÎNCHISOARE A ORICĂRUI DUH NECURAT, O ÎNCHISOARE A ORICĂREI PĂSĂRI […]

Nu a fost o coincidență

Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oomenii. – Ioan 12:32 Aşa cum fac în fiecare an, am început să împachetez într-un container o multitudine de lucruri de prin casă – îmbrăcăminte, aşternuturi şi alimente – ca să le trimit nepotului meu, care le împarte săracilor din […]

CETATEA CEA MARE

Femeia pe care ai văzut-o este CETATEA CEA MARE, care are stăpânire peste împăraţii pământului.(Apocalipsa 17:18) Imaginea „cetăţii celei mari” are în mod clar o aplicaţie universală. Cartea Apocalipsa o numeşte Sodoma, Egipt, Ierusalim şi Babilon (11:8; 14:8). Încă mai este un agent în lume la sfârşitul istoriei (cap. 17). Aşa că este posibil ca […]

El trebuie să plece (II)

Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se vor bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu vor mai putea de veselie pentru tine. – Țefania 3:17 Marie a intrat în discuţia mea cu Polly Elrod şi a continuat cu următorul capitol din întâmplările […]

DUMNEZEU DEȚINE ÎNTOTDEAUNA CONTROLUL

Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. CĂCI DUMNEZEU LE-A PUS ÎN INIMĂ SĂ DUCĂ LA ÎNDEPLINIRE PLANUL LUI: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, […]

El trebuie să plece (l)

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cereşti. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteti împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. – […]

SEMNUL ÎN CONTEXTUL LUI MAI LARG

Apoi [îngerul] mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, O VOR PUSTII Şl O VOR LĂSA GOALĂ. CARNEA I-O VOR MÂNCA Şl O VOR ARDE CU FOC.(Apocalipsa 17:15-16) Texte ca acesta îi […]

Învățătoare pentru Isus oriunde, oricând

Domnul vă va da pâine în necaz şi apă în strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. – Isaia 30:20 ”Doamne, dacă dai piedicile la o parte, o să merg înainte! O să predau în continuare.” Acestea erau cuvintele rostite către Tatăl meu, printre suspine. Fusesem […]