Intrari dupa Eugen Mihai

SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT

[Fiara care s-a ridicat din pământ] Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea […]

Punctul de tranziţie

Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. – Ioan 10:10 M-am născut în Olanda, aşa că atunci când am venit în Australia cu familia, la 14 ani, nu ştiam boabă de engleză. Câtiva tineri din zona mea mi-au […]

SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT

[Fiara din pământ] Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT, în faţa oamenilor. (Apocalipsa 13:13)  În fiecare seară de vară, angajaţii parcului naţional Yosemite, din centrul Californiei, puneau în scenă o „cădere de foc” din Glacier Point, care se află la mai mult de 900 m […]

Imobilizată

Rămaneti dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. – Galateni 5:1 În calitate de însoţitoare a soţului meu, care a suferit o traumă cerebrală pe când avea 50 de ani, am fost oarecum pregătită pentru recenta lui demenţă senilă, care se manifestă acum, când are 60 de ani. În orice caz, eu […]

Măsuri luate în avans

Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” – Luca 4:3 Într-o recentă seară de joi, după ce am lucrat în grădină toată ziua, eu şi soţul meu eram obosiţi şi voiam să facem un duş, să mâncăm şi să ne odihnim. Fratele E., membru al bisericii, a […]

La drum!

Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. — Romani 8:28 În luna august 2011, mă pregăteam să îmi reiau activitatea la o universitate locală, cu începere din toamnă. Apoi am primit un telefon de la şefa departamentului unde lucram. Mi-a […]

RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT

Apoi am văzut RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT o altă fiară, care avea două coarne CA ALE UNUI MIEL şi vorbea CA UN BALAUR. (Apocalipsa 13:11) Mulţi cercetători ai Bibliei au identificat această fiară cu Statele Unite ale Ameri-cii. Ei arată către un număr de elemente din acest text. În primul rând, această fiară se ridică din […]

RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT O ALTĂ FIARĂ

Apoi am văzut RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT O ALTĂ FIARĂ, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. (Apocalipsa 13:11) O trăsătură interesantă a acestei părţi din Apocalipsa este că fiarele tot apar, una după alta. Fiara din mare (Apocalipsa 13:1-10) se aseamănă foarte mult cu balaurul din capitolul 12. Fiara […]

Îngeri care locuiesc în casa mea

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. – Psalmii 91:11 Când am devenit mamă, mi s-a umplut inima de bucurie, dar în acelaşi timp şi de teamă. Gânduri negre au început să-mi umble prin minte: Cum o să porţi de grijă acestui copil? Nu eşti destul de bună. Dacă […]

Bagaj pierdut

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit. – Psalmii 1:3 Participând la o întrunire destinată familiei, am fost încurajaţi să căutăm în natură o lecţie pentru căsătorie. În căutarea mea, […]

RĂBDAREA ŞI CREDINŢA SFINŢILOR

Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este RĂBDAREA şi credinţa sfinţilor. (Apocalipsa 13:10) O caracteristică a sfinţilor este răbdarea în suferinţă. Urmaşii lui Dumnezeu sunt stăruitori în facerea binelui şi credincioşi în încercare. Ei merg în profunzimile Cuvântului […]