Intrari dupa Eugen Mihai

SLUJITORII LUI AVRAAM

… Şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3) Multe au fost lecţiile pe care slujitorii le-au putut învăţa în preajma părintelui celor credincioşi; multe au fost binecuvântările pe care tabăra întreagă le pri­mea de la Dumnezeu prin slujitorul Său credincios în fiecare dimineaţă şi seară, în jurul altarului. Mulţi dintre cei […]

Mulţumire

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi! – 1 Tesaloniceni 5:18 Miercuri, 20 ianuarie 2010. Ce zi aglomerată fusese! Plănuisem să mă relaxez un pic şi să urmăresc emisiunea mea preferată, de la ora 18:30. La 18:20, s-a luat curentul. Întrebându-i pe vecini, […]

Nemaipomenit

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.” – Marcu 10:27 Casierul bisericii anunţa, Sabat de Sabat, data la care va avea loc colecta de recunoştinţă la noi în biserică. Mă cutremuram de fiecare […]

SARA

Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. (Evrei 11:11) Una dintre cele mai mari dorinţe pe care le avea Sara era aceea de a deveni mamă. Câtă frustrare şi câtă amărăciune trebuie să se fi adunat în sufletul ei în […]

Asemenea ierbii

Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” – Ieremia 31:3 Priveam cu profund interes cum muncitorii îndepărtau până şi ultimul fir de iarbă din gazonul din faţa clădirii mele, înlocuind bogatul sol roşiatic cu un strat de pietriş. Acesta a fost presat cu un […]

LOT

Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi. (Proverbele 15:27) Lot era nepotul lui Avraam şi este considerat strămoşul iordanienilor. Într-o ceartă între slujitorii lui Avraam şi ai lui, Lot alege să meargă spre cetăţile din Câmpia Iordanului, unde era vegetaţie din belşug pentru turmele lui. În cetăţile acelea […]

Mânie sfântă

Domnul este îndelung răbdător. – Naum 1:3 Nu e corect, striga Melisa sărind şi lovind cu pumnii în aer. — Ce nu e corect? am întrebat-o eu. În loc de răspuns, a apucat o pernă şi a aruncat-o pe diagonala sufrageriei, ratând la milimetru un sfeşnic. — Janice şi Jason se duc la Disneyland cu […]

HARAN

Iată spiţa neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. Haran a născut pe Lot. (Geneza 11:27) Aş dori să vă invit în dimineaţa aceasta la un exerciţiu: să vă faceţi fiecare „spiţa neamului”. Gândiţi-vă la nepoţi, copii, părinţi, bunici, străbunici, unchi, mătuşi, verişori. Cum i-aţi caracteriza pe toţi? Sunt […]

AVRAAM

Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. (Geneza 15:6) Sunt sigur că aş găsi câteva dovezi din viaţa lui Avraam care ar demonstra credinţa sa şovăitoare în Dumnezeu. Toate pălesc însă dacă aş încerca o comparaţie cu mine şi toate dispar dacă îmi aduc aminte că drumul nostru pe […]

Acelaşi sânge

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului. – Faptele apostolilor 17:26 Când m-am pensionat, am descoperit arta croşetatului. M-am înscris într-un club de femei care, pentru nuanţa perfectă de aţă, caută cu mare sârg prin tot felul magazine de hobbyuri şi buticuri cu chilipiruri. În acelaşi timp […]

TERAH

Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan. (Geneza 12:5) Cât de frumoase sunt cuvintele acestui text! Ele exprimă o experienţă împlini­tă, dusă cu bine până la capăt, amintind de cuvintele psalmistului referitoare la omul fericit, care-şi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi care „tot ce începe duce la bun sfârşit” (Psalmii […]

Nu renunța niciodată!

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. – 1 Ioan 5:14,15 Povesteşte-mi despre mama ta, l-am rugat eu pe cel care îmi era soţ de […]