Intrari dupa Eugen Mihai

O lecţie de la Noah

Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. – Psalmii 103:13 Petrecusem un weekend foarte frumos cu băiatul meu mijlociu, Norris, cu soţia lui, Kimberly, şi cu cei doi nepoţi ai mei, Noah (1 an jumătate) şi Gianna (nouă luni). Am fost cu toţii […]

IONATAN

Arcul lui Ionatan nu dă înapoi niciodată…  (2 Samuel 1:22) Unul dintre cele mai frumoase personaje din Biblie este prințul moștenitor Ionatan, fiul regelui Saul. Sfânta Scriptură ne arată frumusețea caracterului său, reflectată în relațiile cu David, viitorul rege al lui Israel. Episoadele biblice și referirile Spiritului Profetic nu amintesc nimic rău despre viața sa. […]

DAVID

Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!  (Psalmii 27:14) Este foarte greu să aștepți. Și asta pentru că întotdeauna ne place să facem ceva. Asociem acțiunea cu a fi special, ieșit din comun. Cu toate acestea, așteptarea este inevitabilă. Și mai mult decât atât: ea reprezintă mijlocul prin care se poate […]

Dumnezeul fizicii şi al frumosului

Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită? -Iov 37:16 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald; a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de crisolit; a […]

IONATAN

David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi, de atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.  (1 Samuel 18:1) Ionatan a asistat cu sufletul la gură la confruntarea dintre David şi Goliat, eveniment care l-a făcut pe Ionatan să înţeleagă sursa puterii lui David. […]

Pata roşie

„Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea” zice Domnul Dumnezeu. – Ieremia 2:22 Într-o seară acum câţiva ani, am luat masa în oraş împreună cu nişte prieteni şi, când m-am întors acasă, am descoperit pe frumoasa mea cămaşă albă o pată […]

ASAF

Cântați-I o cântare nouă! Faceți să răsune coardele și glasurile voastre!  (Psalmii 33:3) Aud din depărtare ecoul unui imn înălțător, sublim. Mă încântă atât de mult, încât, pe aripile imaginației, zbor spre Templul din Ierusalimul secolului al X-lea î.Hr., unde pășesc în taină și admir atmosfera de sfințenie care domnește aici. Farmecul inedit și solemnitatea […]

Dincolo de aparenţe

Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile. – Luca 16:15 Pe perioada verii, a fost angajat în cadrul departamentului nostru un tânăr pe nume Mark, student la facultatea de informatică, pentru a ne oferi asistenţă în realizarea câtorva proiecte. I-a fost oferit spaţiul de lucru de lângă mine, fiindcă […]

DAVID

Domnul Şi-a ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său.  (1 Samuel 13:14) Regele David este de departe una dintre figurile cele mai controversate ale Bibliei, având în vedere faptele sale, precum şi înclinaţiile sale încă din tinereţe, dar și o mulțime de incompetenţe. Și totuși, atunci când […]

Să răscumpărăm timpul

Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. – loel 2:25 Acum Michael poate fi găsit acasă la bunica lui. O ajută bucuros la orice treabă în gospodărie. Îi face cumpărăturile, duce gunoiul. Îi repară diverse lucruri. Uneori mă simt puţin geloasă. Michael îşi petrece cea mai mare parte a vacanţei la bunica! […]

ISAI, BETLEEMITUL

 Samuel a făcut ce zisese Domnul şi s-a dus la Betleem. Bătrânii cetăţii au alergat înspăimântaţi înaintea lui şi au zis: „Ce vesteşte venirea ta: ceva bun?” El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă şi veniţi cu mine la jertfă.” A sfinţit şi pe Isai cu fiii lui şi i-a poftit […]

Isus în carne şi oase

Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” – Matei 25:40 Fiica mea, Rachel, are suflet milos. Cum atrag unii câinii vagabonzi, aşa îi atrage ea pe toţi elevii năpăstuiţi de la şcoala unde învaţă. […]