Dincolo de norii negri străluceşte soarele

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în lerusalim, în toată ludeea, în Samaria şi până la marginile pământului. — Faptele apostolilor 1:8 Cu ceva timp în urmă, am avut…

A doua şansă

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, Îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. — 2 Cronici 7:14 Am…

Ce ar face Isus?

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. - 1 loan 2:6 În timp ce stăteam şi studiam Cuvântul Domnului, mintea mi-a zburat la comportamentul meu necreştinesc de la serviciu, din ziua anterioară. Colega…

Cala şi Callah

Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! — Psalmii 139:17 La nunta fiicei noastre, domnişoarele de onoare erau îmbrăcate în roşu şi aveau cale albe, iar mireasa a ales pentru buchetul…

Înainte de a cere

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! - Isaia 65:24 Ei..., rosti soţul meu ”ei...", repeta el cu un hârâit în piept, ”ei... plămânii... aici.” Eram în bucătărie amândoi…

Un tată minunat

Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? (...) Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor…

Amintiri despre Tata

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. - Proverbele 22:6 Tatăl meu, căruia îi spuneam Pa, era pastor hirotonit, dar a optat să fie pastor independent, pentru a putea fi…

Ascultă glasul şoptit

Păzesc poruncile şi învăţăturile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta - Psalmii 119:168 Într-o vineri dimineaţa, după momentele de închinare, m-am întors în pat, întrucât era încă foarte devreme. Am început să mă…

Dă de veste!

Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit. - Faptele apostolilor 4:20 Băiatul meu cel mic nu putea ţine cu niciun chip un secret. Orice auzea era mult prea interesant ca să ţină pentru el. Avea trei ani când s-a…

Lecţii de la nufăr

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. - Proverbele 17:22 Deseori sunt inspirată de poveştile unor femei care au găsit forţa să înfrângă marile provocări ale vieţii, învăţând să aibă o viaţă împlinită…

Datoria de jurat

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. - Efeseni 2:8 Într-o zi frumoasă de vară, am fost convocată ca jurat la un proces. Pentru că tribunalul se află la doar 45…

Magicii neuroni-oglindă

”Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slova Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” - 2 Corinteni 3:18 Am o mare problemă, a anunţat Melissa, intrând…