O lecţie de la Noah

Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. - Psalmii 103:13 Petrecusem un weekend foarte frumos cu băiatul meu mijlociu, Norris, cu soţia lui, Kimberly, şi cu cei doi nepoţi ai mei, Noah (1 an…

Dumnezeul fizicii şi al frumosului

Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită? -Iov 37:16 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia,…

Pata roşie

„Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea" zice Domnul Dumnezeu. - Ieremia 2:22 Într-o seară acum câţiva ani, am luat masa în oraş împreună cu nişte…

Dincolo de aparenţe

Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile. - Luca 16:15 Pe perioada verii, a fost angajat în cadrul departamentului nostru un tânăr pe nume Mark, student la facultatea de informatică,…

Să răscumpărăm timpul

Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. - loel 2:25 Acum Michael poate fi găsit acasă la bunica lui. O ajută bucuros la orice treabă în gospodărie. Îi face cumpărăturile, duce gunoiul. Îi repară diverse lucruri.…

Isus în carne şi oase

Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut." - Matei 25:40 Fiica mea, Rachel, are suflet milos. Cum atrag unii câinii…

Marele artist

Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. - Apocalipsa 21:19 Cu mişcări precise, artista curăţă cu peria şi cu glaspapirul urmele de ulei de in şi solvenţi de pe bucăţile de sticlă colorată de diverse…

Glasul acela blând şi liniştit

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. - Psalmii 46:10 După naşterea celui de-al doilea copil al nostru, am decis împreună cu soţul meu să ne mutăm în Palm Bay, Florida, ca să fim mai aproape de părinţii mei. Eu am plecat…

Dumnezeu ne aude

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. - Apocalipsa 21:4 În copilărie, am fost foarte ataşată de tatăl meu,…

Pasăre-colibri sau pasăre-cântătoare?

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. - Ioan 4:14 În fiecare dimineaţă, citesc devoţionalul…

Cu sângele lui Hristos

Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi..., ci cu sângele scump al lui Hristos. - 1 Petru 1:18,19 Chipul ei de adolescentă sigură pe sine mi-a rămas imprimat pe retină. Era o fată inteligentă,…

Despre ce discutaţi?

El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?" Şi ei s-au oprit uitându-se trişti. - Luca 24:17 Uneori, când sufletul meu este plin de durere, mă opresc şi simt că nu pot face niciun pas mai departe.…