Mulţumire

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi! - 1 Tesaloniceni 5:18 Miercuri, 20 ianuarie 2010. Ce zi aglomerată fusese! Plănuisem să mă relaxez un pic şi să…

Nemaipomenit

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu." - Marcu 10:27 Casierul bisericii anunţa, Sabat de Sabat, data la care…

Asemenea ierbii

Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!" - Ieremia 31:3 Priveam cu profund interes cum muncitorii îndepărtau până şi ultimul fir de iarbă din gazonul din faţa clădirii…

Mânie sfântă

Domnul este îndelung răbdător. - Naum 1:3 Nu e corect, striga Melisa sărind şi lovind cu pumnii în aer. — Ce nu e corect? am întrebat-o eu. În loc de răspuns, a apucat o pernă şi a aruncat-o pe diagonala sufrageriei, ratând…

Acelaşi sânge

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului. - Faptele apostolilor 17:26 Când m-am pensionat, am descoperit arta croşetatului. M-am înscris într-un club de femei care, pentru nuanţa…

Nu renunța niciodată!

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. - 1 Ioan 5:14,15 Povesteşte-mi despre…

Privire în trecut

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. - Ieremia 29:11 De la o vârstă foarte fragedă mi-o aduc aminte pe mama spunându-mi…

Minune în 2013

Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.…

Un înger păzitor pe nume Nicki

Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. - Psalmii 34:7 Mie şi mamei ne place să stăm şi să vorbim câte în lună şi în stele în faţa unei ceşti de ceai fierbinte. în momente de acest…

Înainte ca să Mă cheme

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde. - Isaia 65:24 Ai văzut vreodată cum arată mărturiile pe carton? Cu un marker negru, pe o bucată oarecare de carton, cineva îşi rezumă experienţa cea mai neagră a vieţii. Pe o faţă a…

Căzătura și căderea

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale şi ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. -Psalmii 91:11,12 Anul trecut am primit cadou o pictură pe sticlă. Pentru că…

Viața trăită cu Dumnezeu zi de zi

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. - Psalmii 23:1 Chiar dacă eşti copil al lui Dumnezeu, viaţa tot îţi generează frustrări. Vor fi oa­meni care se vor pune de-a curmezişul drumului tău. E posibil să te confrunţi…