Punctul de tranziţie

Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. - Ioan 10:10 M-am născut în Olanda, aşa că atunci când am venit în Australia cu familia, la 14 ani, nu…

Imobilizată

Rămaneti dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. - Galateni 5:1 În calitate de însoţitoare a soţului meu, care a suferit o traumă cerebrală pe când avea 50 de ani, am fost oarecum pregătită pentru recenta lui demenţă…

Măsuri luate în avans

Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine." - Luca 4:3 Într-o recentă seară de joi, după ce am lucrat în grădină toată ziua, eu şi soţul meu eram obosiţi şi voiam să facem…

La drum!

Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. — Romani 8:28 În luna august 2011, mă pregăteam să îmi reiau activitatea la o universitate…

Îngeri care locuiesc în casa mea

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. - Psalmii 91:11 Când am devenit mamă, mi s-a umplut inima de bucurie, dar în acelaşi timp şi de teamă. Gânduri negre au început să-mi umble prin minte: Cum…

Bagaj pierdut

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit. - Psalmii 1:3 Participând la o întrunire destinată familiei, am fost încurajaţi…

În căutarea formei potrivite

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. - Filipeni 4:13 Eram în baie privind reflexia din oglindă şi îmi venea să plâng. Împlineam 30 de ani, tocmai născusem al doilea copil şi eram foarte descurajată în privinţa persoanei…

Supunere

Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc." - Psalmii 66:3 Căţeluşul a crescut, devenind un boxer blând şi cu pieptul lat, pe nume Maverick. Avea…

Uitată

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. - Proverbele 22:6 Eram şapte oameni lipsiti de griji, aflaţi în excursia noastră anuală cu rulota, de data aceasta mergând din micul…

Nu te îngrijora de nimic!

Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. - 1 Timotei 6:6 Afost odată un muncitor în construcţii, o să îl numesc Bill, care avea întotdeauna o atitudine pozitivă şi avea obiceiul de a-L slăvi pe Dumnezeu pentru…

lertare şi refacere

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria si veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt. - Psalmii 9:1,2 Cu ceva vreme în urmă, mi-am petrecut un weekend de relaxare…

Gata să ceri din nou?

Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos. - Efeseni 5:20 Care mamă, indiferent de cultură, nu şi-ar învăţa copilul să mulţumească atunci când primeşte ceva? Mamele din…