În ateptarea lui Dumnezeu

Aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc. - Iov 14:14 Tu îmi întinzi masa. - Psalmii 23:5 Ca mămică tânără, fiind la prima experienţă a alăptării, nu prea m-am…

Ce ai în grădină?

Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor. - Isaia 61:11 Uneori…

Puterea grupei de rugăciune

Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi şi voi scăpa pe fiii tăi. - Isaia 49:25 O bisericuţă din pădure, situată în nord-vestul Pacificului, a devenit renumită pentru grupele ei de rugăciune puternice. Oameni de pretutindeni sunau…

Uneori fac lucruri stupide

Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. - Matei 10:31 S-a întâmplat într-o zi de vineri foarte aglomerată, în care trebuia să ajung în trei locuri diferite în timp foarte scurt. Mintea mea era preocupată cu alte lucruri, dar…

Răspunsurile urmează să vină

Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ. Voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei îl vor vedea, şi nu ai altuia. -Iov 19:25-27 Mă întreb: Dacă Iov…

În prezenţa Sa

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. - Romani 8:16 Avusesem o săptămână foarte stresantă şi aveam nevoie să simt dragostea lui Isus în inima mea. Îmi doream să fac un popas pe cale…

Privire ţintă

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. - Evrei 12,2 Stăteam într-un colţ al sălii de sport de la universitate, urmărind un instructor cum îi învăţa pe nişte elevi de zece ani, veseli şi zglobii,…

Sentimentul pericolului

Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. - Matei 28:20 Am întâmpinat câteva dificultăţi la serviciu. Lucrând ca manager şi fiind mai tânără decât majoritatea subalternilor mei, m-am confruntat cu…

Probleme cu părul şi cu inima

Omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă. - 1 Samuel 16:7 Într-un colţ întunecat al memoriei mele se găseşte o expresie amuzantă pe care fiul meu a intenţionat să o folosească într-o compunere pentru…

El este mereu cu noi

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!... Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri... Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice…

Simţi mirosul?

Vă voi da pace în ţară şi nimeni nu vă va tulbura somnul. - Leviticul 26:6 Locuiesc împreună cu soţul meu la ţară şi avem câţiva câini, câteva pisici, cateva capre şi o pasăre. Aşteptăm cu drag închinarea de seară, când…

Atitudinea pe care o alegi

În cele din urmă, fraţilor [surorilor], tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreaţă şi orice este vrednic de laudă, la acestea…