Impozitul pe proprietate

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! - Isaia 65:24 Într-o zi, când mă întorceam acasă după ce rezolvasem nişte treburi în oraş, m-am oprit cu maşina în dreptul căsuţei…

Binecuvântarea din ceasul al unsprezecelea

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci, „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu". - 2 Corinteni 9:7 Nu-mi stătea în obicei să pun bancnote mari (de douăzeci de dolari sau…

Bucuraţi-vă întotdeauna!

Atunci, fetele se vor veseli la joc, tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei; le voi preface jalea în veselie şi-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. - Ieremia 31:13 Moartea fulgerătoare şi violentă a tatălui meu…

Le va mâna un copilaş

Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare.- Psalmii 8:2 Fetele şi nepoţii noştri au venit din California în Colorado ca să ne vadă pe mine şi pe soţul meu. Tocmai am petrecut împreună…

Principiul allelon

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii. - Romani 13:8 Timpul de probă al omenirii se va încheia în curând şi Isus va veni însoţit de măreţul alai al îngerilor Săi, dar trebuie să mărturisesc că…

O femeie cinstită

Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. - Proverbele 31:10 Mi se întâmplă de nenumărate ori ca, după ce susţin un concert, să vină diferite femei la mine ca să-şi exprime admiraţia pentru…

Ziua absolvirii

De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. - Marcu 11:24 Era în luna iunie 1986 şi se apropia cu paşi repezi absolvirea. Tocmai trecusem în mod nesperat examenele…

Plină de strălucire

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită." - 2 Corinteni 12:9 Anii de colegiu au fost de neuitat. Îmi amintesc cu plăcere de prietenii şi de experienţele pe care…

Altădată când eram o familie

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. - Efeseni 4:32 Astăzi, tatăl meu împlineşte şaptezeci şi cinci de ani, aşa că îl sun. Consider că este…

Răspuns la rugăciuni mari şi mici

Rugaţi-vă unii pentru alţii. - lacov 5:16 Cel mai memorabil răspuns la rugăciune pe care l-am primit până acum a avut loc cu mulţi ani în urmă. O prietenă de la colegiu mi-a mărturisit că-şi dorea foarte mult să plece într-o…

Olarul perseverent

Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. - Ieremia 18:3 Am admirat multe vase din lut lucrate manual. Ele mă duc cu gândul la ilustraţia biblică în care noi suntem asemănate cu lutul umed, lipsit de formă,…

Misty

Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte ucenici. - Isaia 50:4 Alergam…