Dușmanul a fost înfrânt

”Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.” - Psalmii 108:13 Eram noua lucrătoare biblică din Tonopah. L-am rugat pe Barry (nu e numele lui real), un domn în vârstă care frecventa sporadic biserica…

Inima lui Amarelis

”Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El m-ascultă” - Psolmii 120:1 Apelul telefonic neaşteptat mi-a întrerupt baia de soare in frumuseţea însorită a Republicii Dominicane. „Doamnă De Mattos': a început o voce tânără,…

Dumnezeu e uimitor!

”Voi Mă veți chema, şi veți pleca; Mă veți ruga, şi vă voi asculta.” Ieremia 29:12 Avionul a oprit la poarta E12. Inima îmi bătea de să îmi sară din piept. M-am uitat din nou la ceas. Să-mi stea inima, nu altceva. Doar cinci…

Îngeri care veghează asupra mea

Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! - Psalmii 32:1 Pe când eram copil şi locuiam în Anglia, la vârsta de şapte-opt ani mă întorceam acasă de la biserică împreună cu mama şi fraţii mai mari.…

Extraordinara mea galerie

Este o mare provocare să îţi găseşti timp pentru alţii când propria viaţă cere atât de mult. Dar şi mai greu este să fii persoana care are nevoie de ajutor. Dacă, din întâmplare, este cazul tău astăzi, acceptă acest lucru.

O Cincizecime personală

Smerită, am rămas uimită de Cincizecimea personală pe care mi-o oferise Dumnezeu în ziua precedentă, în ciuda plecării mele grăbite de acasă şi fără să mă închin.

Ocrotitorul meu

Dumnezeu este scăparea noastră, puterea noastră, ajutorul nostru omniprezent în vreme de nevoie. Abia aştept să văd ce a plănuit pentru noi în continuare!

Furtună

Pentru mine, imaginea unei cloşti care îşi strânge puii sub aripi reprezintă adevărul despre grija lui Dumnezeu faţă de poporul Său. El ne iubeşte şi vrea să fim doritori să alergăm sub aripile Lui, pentru a ne ocroti de relele din această lume.

Într-o buna zi în care mi-a stat părul prost

Dumnezeu vrea să ne trezim în fiecare dimineaţă, să ne uităm în oglindă şi să spunem: „Sunt grozav de frumos creată! Extraordinare sunt lucrările Tale - inclusiv eu însămi!” Să zâmbim şi să mergem mai departe, fiind cea mai bună variantă posibilă a fiinţei noastre.

Zborul

În acea dimineaţă, în tabără, Dumnezeu a făcut ca o creatură mică, al cărui scop originar a fost deturnat de păcat, să îmi ofere totuşi un semn vizual al puterii Sale creatoare. Aceeaşi Putere care zilnic mă va întări atunci când mă simt descurajată, slabă sau fragilă.

Nu-mi vine să cred!

Dovada noastră că Isus a înviat se află în Cuvântul Său. S-ar putea să fim tentaţi să ne îndoim, să nu avem încredere. Dar, dacă suntem sincer deschişi faţă de adevăr, Isus ne va căuta, aşa cum l-a căutat pe Toma.

Îi pasă lui Dumnezeu?

În ciuda nesiguranţei şi a suferinţei de neînţeles din această viaţă, noi putem fi împăcaţi cu Dumnezeu. Putem avea încredere că, şi dacă ne confruntăm cu pierderi pe acest pământ, El găseşte căi să ne poarte de grijă în moduri deosebite. Iar într-o zi ne va recompensa cu viaţa veşnică.