Nu e drept!

Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiti cu răbdare şi să fiti pălmuiţi când ati făcut rău? Dor, dacă suferiti…

Îmbrăcată în slavă

Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine. - Proverbele 31:25 Nu ştiu tu, dar eu citesc uneori Proverbele 31 şi pur şi simplu mi se pare imposibil să fiu acea femeie. E ceva ce nu poate să facă? Găteşte,…

Sunt liberă!

Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.- Ioan 8:36 Peste 40 de ani I-au luat Domnului să mă aducă în genunchi - la înţelegerea a ceea ce înseamnă totala dependenţă. Bineînţeles, am fost şi înainte pe…

Asumarea riscului (II)

Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înțelepciune! - Eclesiastul 9:10 Dar a venit ziua în care cutezanţele…

Asumarea riscului (I)

Nu Ti-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Nu Te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul Tău, este cu tine în tot ce vei face. - Iosua 1:9 În cartea Women Who Don't Wait in Line (Femei…

Vrăijitorie creştină

Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăclune, de porniri răutăcioose; sunt şoptitori. - Romani 1:29 O mână ezitantă s-a…

Un Dumnezeu puternic

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic... - Psalmii 9:21 Îmi place să studiez numele lui Dumnezeu. Fiecare nume prezintă ceva nou despre caracterul lui Dumnezeu. A existat o perioadă în…

Obiecte ascunse

Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit. - Proverbele 28:20 Obişnuiam să îmi ajut o prietenă având grijă de băieţii ei gemeni. Apoi Dumnezeu a binecuvântat-o…

Înregistrare eşuată

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu - neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă." - Matei 19:26 Perioada de reînregistrare ca asistentă se încheia la finalul lunii octombrie.…

O sesiune de terapie de o mie de ani

Nimiceşte moartea pe vecie; Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate fetele şi îndepărtează de pe tot pamantul ocara poporului Sau; da, Domnul a vorbit. - Isaia 25:8 Nu cred că în cer se vor ţine, îndrăznesc să spun, câteva…

Acoperind pagubele

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornici Nu mă lepăda de la Fața Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă.…

Slabă, totuşi tare

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută: desăvârşită." Deci măi voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea…