La cotitura drumului

Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. - 2 Corinteni 4:17 Pe 24 august 2014, la ora 3:20 dimineaţa, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6 grade în Napa, California.…

Călătorii

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine! În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi, după ce Mă voi duce şi vă…

Pacea care întrecere orice pricepere

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. - Ioan 14:27 M-a necăjit multă vreme o măsea de minte pe care medicul a fost nevoit să o plombeze în mai multe rânduri.…

Speranţa lui Helen

[El] M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului. - Luca 4:18,19 Helen…

Credincioşia lui Dumnezeu

Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul! - Psalmii 117:1,2 În 1993, Statele Unite au intrat în recesiune economică,…

Nevoie disperată de ulei

Să te umpli de Duhul Sfânt - Faptele apostolilor 9:17 Deşi mi-am cumpărat o maşină de cusut acum zece ani, sunt încă novice în arta cusutului şi, din păcate, lucrurile pe care le cos ocazional îmi trădează nepriceperea. Lucrez…

Să studiem Biblia!

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. -2Timotei 2:15 Un lucru care nu mi-a plăcut, legat de şcoală, a fost…

Har, nu cupoane!

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat. -Tit 2:11 Pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii vecinice. -Tit 3:7 Magazinul meu…

Dumnezeu face mai mult decât suficient

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! - Proverbele 3:5 O frumoasă universitate din Tennessee mi-l fura pe întâiul meu născut. Băiatul meu drag se făcuse mare şi venise timpul să plece de acasă,…

Eşti mai de preţ decât vrăbiile!

Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât…

O lecţie de la Noah

Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. - Psalmii 103:13 Petrecusem un weekend foarte frumos cu băiatul meu mijlociu, Norris, cu soţia lui, Kimberly, şi cu cei doi nepoţi ai mei, Noah (1 an…

Dumnezeul fizicii şi al frumosului

Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită? -Iov 37:16 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia,…