Podul care nu era acolo

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. - Psalmii 91 :11 Soţul meu povesteşte următoarea întâmplare ca să ilustreze ce Dumnezeu minunat slujim noi. Cu 60 de ani în urmă, pe când era copil, într-o…

Tocat

Până când a veniţ Cel Îmbăţrâniţ de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalţ, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia. - Daniel 7:22 Îmi place să urmăresc pe canalul de gastronomie…

Foarte multe întrebări - un singur răspuns

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. - Matei 1:18 Când mă gândesc la istoria naşterii lui Isus, în special la Fecioara Maria, am foarte…

Profilul Curajului

Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele „Emanuel", care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi." - Matei 1:23 Ori de câte ori eram cu ei în drum spre veterinar, puii de pisică îşi dădeau…

Simte bucuria dăruirii

Laudați pe Domnul, chemati Numele Lui! Faceti cunoscute printre popoare ispravile Lui! Cantati, Cantati în cinstea Lui! Vorbiti despre toate minunile Lui! - Psalmii 105:1,2 Cu câteva săptămâni înainte de finalul anului pare că toată…

Frunze de arțar în ciment

Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi frații ai Mei, Mie mi le-ați făcut. - Matei 25:40 Trotuarul larg ce duce spre spital era acolo de cel puţin 30 de ani. Mii de oameni…

Fii recunoscătoare!

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. - Psalmii 62: 5,6 Cu o săptămână şi ceva înainte de sfârşitul anului,…

Condiment occidental

Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. - Proverbele 15:1 Veselă, vărsam ingredientele în vasul mare de aluminiu: ovăz, nucă, lapte praf şi sare. Apoi am luat un recipient mare de pe raftul meu cu mirodenii,…

Cadou de iarnă

Dumnezeul cel mare [...] face dreptate orfanului şi văduvei, [...) iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte. - Deuteronomul 10:18 Sorţii erau împotriva noastră. Lucrul cel mai raţional şi realist de făcut era să renunţăm…

Impediment de vacanță

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceti cererile voastre la cunoştința lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile…

Făcătorul de pace

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu! - Matei 5:9 Este o zi însorită şi mă îndrept spre spital, să iau masa împreună cu o prietenă asistentă, Annie, şi cu fiul ei, Jeremy, de şapte ani. Spitalul…

Bucurie în vremuri grele

Să priviti ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări. - Iacov 1:2 Caută-L pe Isus în orice. În tot ce vezi, vei găsi o binecuvântare. Biblia exprimă acest lucru astfel:„Să priviţi ca o mare bucurie când treceţi…