Şi cei patru îngeri

Şi cei patru îngeri [de lângă râul Eufrat] care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, CA SĂ OMOARE a treia parte din oameni. (Apocalipsa 9:15) În imaginea mai largă a celei de-a şasea trâmbiţe,…

DEZLEAGĂ PE CEI PATRU ÎNGERI

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „DEZLEAGĂ PE CEI PATRU ÎNGERI CARE SUNT…

CELE PATRU COARNE ALE ALTARULUI DE AUR

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din CELE PATRU COARNE ALE ALTARULUI DE AUR care este înaintea lui Dumnezeu zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt…

CEA DINTÂI NENOROCIRE A TRECUT

CEA DINTÂI NENOROCIRE A TRECUT IATĂ CĂ MAI VIN ÎNCĂ DOUĂ NENOROCIRI DUPĂ EA. (Apocalipsa 9:12) Apocalipsa 8:13 a anunţat că trei nenorociri (vaiete) vor cădea asupra acelora care trăiesc pe acest pământ. Cea de-a cincea trâmbiţă…

ÎNGERUL ADÂNCULUI

Aveau nişte cozi ca de scorpioni, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe ÎNGERUL ADÂNCULUI, care pe evreieşte se cheamă Abadon, iar pe greceşte,…

PESTE ELE AVEAU UN ÎMPĂRAT

AVEAU NIŞTE COZI CA DE SCORPIONI, CU BOLDURI. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. PESTE ELE AVEAU UN ÎMPĂRAT PE ÎNGERUL ADÂNCULUI, CARE PE EVREIEŞTE SE CHEAMĂ ABADON, IAR PE GRECEŞTE,…

Feţele lor

Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie şi dinţii lor erau ca dinţii de lei.…

CHINUL SCORPIONULUI

Li s-a dat putere [lăcustelor/scorpionilor] nu să-i omoare [pe cei ce nu aveau pecetea], ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e CHINUL SCORPIONULUI CÂND ÎNŢEAPĂ PE UN OM. în acele zile, oamenii vor căuta moartea,…

OAMENII CARE N-AVEAU PE FRUNTE PECETEA LUI DUMNEZEU

Li s-a zis să nu VATĂME iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci NUMAI PE OAMENII CARE N-AVEAU PE FRUNTE PECETEA LUI DUMNEZEU. (Apocalipsa 9:4) Era anul 1944. Europa Continentală se zbătea sub dominaţia puterii…

PĂMÂNTUL

Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile PĂMÂNTULUI. (Apocalipsa 9:3) Am văzut doar o dată un scorpion în libertate. Stăteam într-un kibbutz la marginea Ierusalimului…

ADÂNCUL

Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii ADÂNCULUI şi a deschis fântâna ADÂNCULUI. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi…

VAI, VAI, VAI DE LOCUITORII PĂMÂNTULUI

M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „VAI, VAI, VAI DE LOCUITORII PĂMÂNTULUI din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune.” (Apocalipsa…