SLUJITORII LUI AVRAAM

... Şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3) Multe au fost lecţiile pe care slujitorii le-au putut învăţa în preajma părintelui celor credincioşi; multe au fost binecuvântările pe care tabăra…

SARA

Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. (Evrei 11:11) Una dintre cele mai mari dorinţe pe care le avea Sara era aceea de a deveni…

LOT

Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi. (Proverbele 15:27) Lot era nepotul lui Avraam şi este considerat strămoşul iordanienilor. Într-o ceartă între slujitorii lui Avraam şi ai lui, Lot alege să…

HARAN

Iată spiţa neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. Haran a născut pe Lot. (Geneza 11:27) Aş dori să vă invit în dimineaţa aceasta la un exerciţiu: să vă faceţi fiecare „spiţa neamului”. Gândiţi-vă…

AVRAAM

Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. (Geneza 15:6) Sunt sigur că aş găsi câteva dovezi din viaţa lui Avraam care ar demonstra credinţa sa şovăitoare în Dumnezeu. Toate pălesc însă dacă…

TERAH

Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan. (Geneza 12:5) Cât de frumoase sunt cuvintele acestui text! Ele exprimă o experienţă împlini­tă, dusă cu bine până la capăt, amintind de cuvintele psalmistului referitoare…

PELEG (UN NUME - UN SEMN AL INTERVENŢIEI DIVINE)

Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. (Geneza 10:25) Despre Peleg, nu ştim nimic altceva decât că la naşterea lui a…

NIMROD

Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” El a domnit la început peste…

CANAAN (II)

Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi. (Psalmii 37:22) Noe s-a îmbătat (Proverbele 23:31,32), dar nu este nicio mirare că s-a lăsat în costumul lui Adam în cortul lui, unde locuia…

CANAAN (I)

Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui! (Geneza 9:25) Când avea peste şase sute şi un an, Noe a trecut printr-un necaz fără precedent în viaţa lui de până atunci: s-a îmbătat cu sucul strugurilor cultivaţi…

UN NUME DE DORIT

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare. (Proverbele 22:1) Aşa scria înţeleptul Solomon la bătrâneţe, în anii 900 î.Hr. Peste aproape două milenii şi jumătate, vestitul Shakespeare îl contrazice prin celebra replică…

NOE

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. Ce s-a întâmplat…