IEŞIŢI DIN MIJLOCUL El, POPORUL MEU!

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „IEŞIŢI DIN MIJLOCUL El, POPORUL MEU, CA SĂ NU FIŢI PĂRTAŞI LA PĂCATELE El Şl SĂ NU FIŢI LOVIŢI CU URGIILE El! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer…

A CĂZUT, A CĂZUT BABILONUL CEL MARE

După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A CĂZUT, A CĂZUT BABILONUL CEL MARE! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare…

CETATEA CEA MARE II

După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A CĂZUT, A CĂZUT BABILONUL CEL MARE! A ajuns un locaş al dracilor, O ÎNCHISOARE…

CETATEA CEA MARE

Femeia pe care ai văzut-o este CETATEA CEA MARE, care are stăpânire peste împăraţii pământului.(Apocalipsa 17:18) Imaginea „cetăţii celei mari” are în mod clar o aplicaţie universală. Cartea Apocalipsa o numeşte Sodoma,…

DUMNEZEU DEȚINE ÎNTOTDEAUNA CONTROLUL

Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. CĂCI DUMNEZEU LE-A PUS ÎN INIMĂ SĂ DUCĂ LA ÎNDEPLINIRE PLANUL LUI: să se învoiască…

SEMNUL ÎN CONTEXTUL LUI MAI LARG

Apoi [îngerul] mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, O VOR PUSTII Şl O VOR LĂSA GOALĂ. CARNEA I-O VOR MÂNCA…

CEI CHEMAŢI, ALEŞI Şl CREDINCIOŞI

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor. Şl CEI CHEMAŢI, ALEŞI Şl CREDINCIOŞI, CARE SUNT CU EL, de asemenea, îi vor birui.(Apocalipsa 17:14) Cultura americană…

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor. Şl CEI CHEMAŢI, ALEŞI Şl CREDINCIOŞI, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui. (Apocalipsa 17:14) Recent, Hollywoodul…

ZECE ÎMPĂRAŢI

CELE ZECE COARNE PE CARE LE-AI VĂZUT SUNT ZECE ÎMPĂRAŢI care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. TOŢI AU ACELAŞI GÂND Şl DAU FIAREI PUTEREA Şl STĂPÂNIREA LOR.(Apocalipsa…

SĂ NU REPETĂM GREȘELILE TRECUTULUI

Şi fiara, care era şi nu mai este, EA ÎNSĂŞI ESTE AL OPTULEA ÎMPĂRAT: ESTE DIN NUMĂRUL CELOR ŞAPTE şi merge la pierzare.(Apocalipsa 17:11) Acest text este un puzzle monumental. Mai întâi, cele şapte capete sunt şapte munţi,…

O UNIUNE MONDIALĂ

Aici este mintea plină de înţelepciune: CELE ŞAPTE CAPETE SUNT ŞAPTE MUNŢI pe care şade femeia. Sunt şi ŞAPTE ÎMPĂRAŢI: cinci au căzut, UNUL ESTE, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme. Şi…

NEVOIA DE ÎNȚELEPCIUNE

Aici este mintea plină de înţelepciune: CELE ŞAPTE CAPETE SUNT ŞAPTE MUNŢI PE CARE ŞADE FEMEIA.(Apocalipsa 17:9) Una dintre modalităţile de distracţie ale rasei umane este să râdă de slăbiciunile altor fiinţe umane. Este incredibil…