AMASA

Și lui Amasa spuneți-i așa: „Nu ești tu oare os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab!”  (2 Samuel…

BARZILAI GALAADITUL

De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? (2 Samuel 19:36 u.p.) Am întâlnit oameni de la care puteai să împrumuți înțelepciunea. Așa este și personajul despre care vom discuta astăzi – Barzilai Galaaditul. Biblia…

CUŞI

Și Ioab a zis lui Cuși: „Du-te și vestește împăratului ce ai văzut.” Cuși s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga.  (2 Samuel 18:21) Împăratul David trece prin cea mai mare criză a vieții lui: fiul său Absalom se răscoală…

CUŞI

Şi Ioab a zis lui Cuşi: „Du-te şi vesteşte împăratului ce ai văzut.” Cuşi s-a plecat înaintea lui Ioab și a dat fuga.  (2 Samuel 18:21) Experienţa lui Cuşi mă poartă cu gândul la bătălia de la Maraton, din anul 490, când…

ŞIMEI

Pentru ce blestemă acest câine mort pe domnul meu, împăratul? (2 Samuel 16:9) David este nevoit să fugă din Ierusalim din cauza revoltei lui Absalom, fiul său, care dorea să ocupe tronul lui Israel. Împăratul fuge de planul diabolic…

ŢIBA

Şi el a înnegrit pe robul tău la domnul meu, împăratul.  (2 Samuel 19:27) În contextul fugii împăratului David, în situaţia de criză cu fiul său Absalom, Ţiba l-a întâmpinat pe rege cu un dar de bun venit, considerând că aceasta…

AHITOFEL VERSUS HUŞAI

Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Huşai Architul este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.”  (2 Samuel 17:14) Înălţimile sunt periculoase. Curțile regale nu sunt oaze ale admirabilului. Patima, avariţia, invidia,…

AHITOFEL – ÎNŢELEPTUL NEÎNŢELEPT

Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel!  (2 Samuel 15:31) Cum se poate una ca aceasta? Oare Dumnezeu nu putea împiedica o asemenea mişelie?” pot fi întrebările ce au frământat sufletul lui Ahitofel când familia lui a fost zdruncinată…

ŢADOC

Au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca domn și au uns pe Țadoc ca preot.  (1 Cronici 29:22) Printre căpeteniile semințiilor venite din nordul Israelului să-l invite pe David să domnească…

ITAI

Itai a răspuns împăratului şi a zis: „Viu este Domnul şi viu este domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi şi robul tău.”  (2 Samuel 15:21) Itai…

FEMEIA DIN TECOA

Dumnezeu nu ia viaţa, ci doreşte ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui.  (2 Samuel 14:14) Urmarea îngăduinţei lui David faţă de păcatul lui Amnon a fost fratricidul comis de Absalom, ceea ce apoi a dus la un alt rău, şi…

MEFIBOŞET

David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul şi vei mânca totdeauna la masa mea.” El s-a închinat şi a zis: „Cine este robul…