ABSALOM

„Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui; … Când își tundea capul … greutatea părului de pe capul lui era de două sute de sicli.”  (2 Samuel 14:25-26) Părul lui Absalom este un simbol…

NATAN

El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan, şi Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul. (2 Samuel 12:25 CNS) Natan este unul dintre cei mai curajoși profeți ai Vechiului Testament. El a fost trimis de Dumnezeu…

NATAN

A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la…

URIE HETITUL

Urie Hetitul. De toţi: treizeci şi şapte.  (2 Samuel 23:39) Urie intră în scena biblică fără nicio introducere prealabilă. El este unul dintre ofiţerii de rang înalt din armata lui David. Din puţinele date pe care le avem despre…

BAT-ŞEBA

A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la…

MEFIBOŞET

Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare.”  (2 Samuel 9:3) În…

ASAEL

Acolo se aflau cei trei fii ai Ţeruiei: Ioab, Abişai şi Asael. Asael era iute de picioare, ca… o căprioară de câmp: el a urmărit pe Abner, fără să se abată la dreapta sau la stânga.  (2 Samuel 2:18-19) Asael a fost unul dintre…

IŞ-BOŞET

Iş-Boşet n-a îndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner, pentru că se temea de el.  (2 Samuel 3:11) Cuvântul „fobie” vine din limba greacă φοβία și înseamnă „frică”. Oamenii pot avea diferite temeri, ca de exemplu:…

FIUL UNUI STRĂIN

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.  (Matei 12:37) În pasajul biblic din 2 Samuel 1:1-16, îl găsim pe David refugiat, hăituit, alungat printre străini, așteptând cu înfrigurare…

ACHIŞ

Inima unui rege este în mâna Domnului ca un curs de apă, pe care îl îndreaptă încotro vrea.  (Proverbele 21:1) Achíșa fost un domnitor al Gatului filistean, acum trei mii de ani. Deși filistenii erau ostili evreilor, Achișa oferit…

VRĂJITOAREA DIN EN-DOR

Atunci, Saul a zis slujitorilor lui: „Căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morții.” (1 Samuel 28:7) Puține pericope…

SAUL

Samuel a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai tulburat chemându-mă?” Saul a răspuns: „Sunt într-o mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi…