ÎN FAȚA SLAVEI LUI

Şi au zis a doua oară: „Aleluia!... Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi S-AU ÎNCHINAT LUI DUMNEZEU, care şedea pe scaunul…

JUDECATĂ ÎMPOTRIVA BABILONULUI

Pentru că JUDECĂŢILE LUI SUNT ADEVĂRATE Şl DREPTE. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele ROBILOR SĂI din mâna ei.(Apocalipsa 19:2) În cadrul de la sfârşitul timpului din Apocalipsa…

JUDECAȚI ADEVĂRATE ȘI DREPTE

După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că JUDECĂŢILE LUI SUNT ADEVĂRATE Şl DREPTE. EL A JUDECAT…

VERDICTUL FINAL

ACOLO A FOST GĂSIT SÂNGELE PROROCILOR Şl AL SFINŢILOR, Şl AL TUTUROR CELOR CE AU FOST ÎNJUNGHIAŢI PE PĂMÂNT(Apocalipsa 18:24) Într-o zi mă aflam la tribunal, stând pe hol cu un membru al bisericii care intrase în ceva probleme.…

IDENTIFICAREA CU BABILONUL

Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai-marii pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta şi pentru că acolo…

JUDECATA BABILONULUI

Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare şi a zis: „Cu aşa repeziciune VA FI ARUNCAT BABILONUL, CETATEA CEA MARE, Şl NU VA MAI FI GĂSIT! Şi nu se va mai auzi în tine nici…

BUCURAȚI-VĂ!

BUCURĂ-TE de ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi prorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o.(Apocalipsa 18:20) O trăsătură interesantă în acest text este că Scriptura le porunceşte…

ÎNTR-O CLIPĂ A FOST PREFACUTĂ ÎNTR-UN PUSTIU

Şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau: „Care cetate este ca cetatea cea mare?' Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, AL CĂREI BELŞUG A ÎMBOGĂŢIT PE TOŢI…

NEVOIA DE A OFERI

Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui şi vor zice: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu…

SUFLETUL

Nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici faina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici SUFLETELE OAMENILOR.(Apocalipsa…

ÎN LIMBAJUL LOCULUI ȘI TIMPULUI PROFETULUI

Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de…

INTERESUL PROPRIU

ÎMPĂRAŢII PĂMÂNTULUI, CARE AU CURVIT Şl S-AU DEZMIERDAT ÎN RISIPĂ CU EA, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: „Vai! Vai! Babilonul,…