NU S-AU POCĂIT

Ceilalţi oameni care n-au fost ucişi de aceste urgii NU S-AU POCĂIT de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici…

IEŞEAU DIN GURILE LOR

A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care IEŞEAU DIN GURILE LOR. Căci PUTEREA CAILOR STĂTEA ÎN GURILE Şl ÎN COZILE LOR. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele…

DIN GURILE LOR

Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte…

Şi cei patru îngeri

Şi cei patru îngeri [de lângă râul Eufrat] care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, CA SĂ OMOARE a treia parte din oameni. (Apocalipsa 9:15) În imaginea mai largă a celei de-a şasea trâmbiţe,…

DEZLEAGĂ PE CEI PATRU ÎNGERI

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „DEZLEAGĂ PE CEI PATRU ÎNGERI CARE SUNT…

CELE PATRU COARNE ALE ALTARULUI DE AUR

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din CELE PATRU COARNE ALE ALTARULUI DE AUR care este înaintea lui Dumnezeu zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt…

CEA DINTÂI NENOROCIRE A TRECUT

CEA DINTÂI NENOROCIRE A TRECUT IATĂ CĂ MAI VIN ÎNCĂ DOUĂ NENOROCIRI DUPĂ EA. (Apocalipsa 9:12) Apocalipsa 8:13 a anunţat că trei nenorociri (vaiete) vor cădea asupra acelora care trăiesc pe acest pământ. Cea de-a cincea trâmbiţă…

ÎNGERUL ADÂNCULUI

Aveau nişte cozi ca de scorpioni, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe ÎNGERUL ADÂNCULUI, care pe evreieşte se cheamă Abadon, iar pe greceşte,…

PESTE ELE AVEAU UN ÎMPĂRAT

AVEAU NIŞTE COZI CA DE SCORPIONI, CU BOLDURI. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. PESTE ELE AVEAU UN ÎMPĂRAT PE ÎNGERUL ADÂNCULUI, CARE PE EVREIEŞTE SE CHEAMĂ ABADON, IAR PE GRECEŞTE,…

Feţele lor

Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie şi dinţii lor erau ca dinţii de lei.…

CHINUL SCORPIONULUI

Li s-a dat putere [lăcustelor/scorpionilor] nu să-i omoare [pe cei ce nu aveau pecetea], ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e CHINUL SCORPIONULUI CÂND ÎNŢEAPĂ PE UN OM. în acele zile, oamenii vor căuta moartea,…

OAMENII CARE N-AVEAU PE FRUNTE PECETEA LUI DUMNEZEU

Li s-a zis să nu VATĂME iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci NUMAI PE OAMENII CARE N-AVEAU PE FRUNTE PECETEA LUI DUMNEZEU. (Apocalipsa 9:4) Era anul 1944. Europa Continentală se zbătea sub dominaţia puterii…