CU PRIVIRE LA BISERICI

Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă mărturisească aceste lucruri CU PRIVIRE LA BISERICI. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă. (Apocalipsa 22:16) Diaconul bisericii pregătise cu atenţie…

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, începutul şi Sfârşitul

„Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, începutul şi Sfârşitul. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! AFARĂ [DIN CETATE] sunt câinii, vrăjitorii,…

SĂ DAU FIECĂRUIA DUPĂ FAPTA LUI

Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca SĂ DAU FIECĂRUIA DUPĂ FAPTA LUI. (Apocalipsa 22:12) Textul de astăzi are două părţi. Tindem să ne concentrăm asupra primei şi să o ignorăm pe a doua. Mesajul crucial nu este…

IATĂ EU VIN CURÂND

Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe! IATĂ…

CUVINTELE PROROCIEI

Iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte CUVINTELE PROROCIEI din cartea aceasta! Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, când le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta,…

EI VOR VEDEA FAŢA LUI ŞI NUMELE LUI VA FI PE FRUNŢILE LOR

EI VOR VEDEA FAŢA LUI ŞI NUMELE LUI VA FI PE FRUNŢILE LOR. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împăraţi în vecii vecilor. Şi…

ROBII LUI ÎL VOR SLUJI

Şi nu va mai fi blestem acolo şi scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea şi ROBII LUI ÎL VOR SLUJI. (Apocalipsa 22:3) De ce ar fi poporul lui Dumnezeu dispus să îl slujească o veşnicie? Pentru că, să spunem…

PE CELE DOUĂ MALURI ALE RÂULUI ERA POMUL VIEȚII

În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la VINDECAREA NEAMURILOR. (Apocalipsa 22:2) Mi s-a spus…

VINDECAREA NEAMURILOR

În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la VINDECAREA NEAMURILOR. (Apocalipsa 22:2) Expresia de…

APA VIEŢII

Şi [îngerul] mi-a arătat un râu cu APA VIEŢII, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. (Apocalipsa 22:1) Familia Kaufman a experimentat un pic raiul pe pământ. Ei voiau doar o cabană…

ABSOLUT NIMIC ÎNTINAT NU VA INTRA ÎN EA

În ea [împăraţii pământului] vor aduce slava şi cinstea neamurilor. ABSOLUT NIMIC ÎNTINAT NU VA INTRA ÎN EA, NIMENI CARE TRĂIEŞTE ÎN FĂRĂDELEGE Şl ÎN MINCIUNĂ; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului. (Apocalipsa 21:26-27) De…

PORŢILE El NU SE VOR ÎNCHIDE NICIODATĂ ZIUA

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor…