ABNER

Împăratul a făcut următoarea cântare de jale pentru Abner şi a zis: „Să moară Abner cum moare un mişel?”  (2 Samuel 3:33) Unui general ucis în chip mârșav, adversarul său imperial nevinovat îi organizează funeralii naționale.…

IOAB

Ioab … a trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită şi i-a zis: „Fă-te că plângi şi îmbracă-te în haine de jale; nu te unge cu untdelemn şi fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat…

ABIGAIL

David a zis lui Abigail: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea!”  (1 Samuel 25:32) Conflictul dintre David şi Nabal, din 1 Samuel 25, este cel dintre omul religios (care vrea să facă…

NABAL

Numele acestui om era Nabal şi nevasta lui se chema Abigail; era o femeie cu judecată şi frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru şi rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb.  (1 Samuel 25:3) În norul de martori ai devoţionalului,…

ABIATAR

David a zis lui Abiatar: „…Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel ce caută să ia viaţa mea caută s-o ia şi pe a ta; lângă mine vei fi bine păzit…” Când a fugit Abiatar, fiul lui Ahimelec, la David în Cheila, s-a coborât…

DOEG EDOMITUL

Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule?  (Psalmii 52:1) Cu aceste cuvinte pecetluiește David imaginea unui personaj meteoric, rămas în galeria portretelor biblice ca un simbol al obedienței interesate și fără nicio urmă…

ACHIŞ

Achiş a răspuns lui David: „Ştiu că eşti plăcut înaintea mea ca un înger al lui Dumnezeu.”  (1 Samuel 29:9) Achiş a fost împărat al Gatului, popor aflat în conflict cu Israel. Din cauză că Saul nu înceta să-l prigonească,…

PREOTUL AHIMELEC

 Ahimelec a răspuns împăratului: „Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui şi înconjurat cu cinste în casa ta? Oare de astăzi am început eu să întreb…

MICAL, DE LA IUBIRE LA DISPREŢ

Înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău şi de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat.  (2 Samuel 6:21) Mical, fiica regelui Saul, este o prinţesă…

GOLIAT

Biruința este a Domnului!  (1 Samuel 17:47) Provocarea la care este chemat cel care vrea să lupte pentru salvarea unui scop nobil este una mare. În cazul ocării aduse de Goliat poporului Israel, toți au amuțit și erau plini de frică.…

DAVID

Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!  (Psalmii 27:14) Este foarte greu să aștepți. Și asta pentru că întotdeauna ne place să facem ceva. Asociem acțiunea cu a fi special,…

IONATAN

David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi, de atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.  (1 Samuel 18:1) Ionatan a asistat cu sufletul la gură la confruntarea dintre David şi…