MÂNTUIREA este a Dumnezeului nostru

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finicîn mâini, şi strigau cu glas tare şi ziceau: „MÂNTUIREA este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”(Apocalipsa 7:9-10)

Mântuirea este o chestiune în legătură cu care creştinilor le place să se contrazică.

Recent am scris despre subiectul iertării păcatelor în Evanghelia lui loan. Cineva a sunat să îmi spună că greşeam. Păcatele nu sunt iertate – oamenii sunt! Ea a adus în discuţie textul: „Păcatele îţi sunt iertate” (Marcu 2:9). I-am arătat că, într-un alt loc (Matei 26:28), Isus a vorbit despre iertarea păcatelor. Nu am avut nicio problemă cu argumentul ei, cu excepţia faptului că mărturia Bibliei este mai bogată de atât.

Cuvântul „mântuire” în Biblie nu este un termen precis, ci o metaforă. De fapt, este una dintre multele metafore biblice despre împăcarea cu Dumnezeu. Asemenea metafore de obicei descriu o problemă şi o soluţie. De exemplu, „mântuire” este o metaforă din lumea misiunilor de salvare. Descriind problema păcatului în termeni ca „pierdut” sau „luat prizonier”, prezintă soluţia ca fiind „eliberat” sau „salvat”. Oricine s-a pierdut vreodată în pădure poate înţelege această metaforă.

Din perspectiva lumii medicale, dacă vorbim despre condiţia umană ca fiind „bolnav” de păcat, soluţia este să găseşti „vindecare” (Marcu 5:34; Luca 7:50 – în greacă cuvântul pentru „vindecare” este acelaşi ca verbul pentru „mântuire”!) Şi, folosind ilustraţii din lumea bancară, descriem păcatul ca o „datorie” pe care o avem. Atunci, ceea ce avem nevoie este „iertare”. în termenii sanctuarului, problema păcatului are de-a face cu „pângărirea”, cu însuşirea de a fi murdar. Soluţia, în acest caz, este „curăţarea”. Pentru a ilustra problema păcatului ca rezultatul unei foame nestăvilite, ajungem la hrănirea din Cuvântul vieţii.

Pentru a formula problema în termeni legali, păcatul este „condamnarea” – verdictul de vinovat la tribunal care necesită „îndreptăţire”. Şi, privind la păcat ca la duşmănie cu Dumnezeu, este nevoie de „împăcare”. „Sclavia” spirituală cere libertate.

Ceea ce Dumnezeu făcea în Biblie nu era descrierea problemei mântuirii în termeni apuseni, ştiinţifici, expliciţi. în schimb, El îi inspira pe oameni să folosească un limbaj din viaţa de zi cu zi pentru a ilustra planul Lui de mântuire. Frumuseţea tuturor acestor lucruri este că Biblia are o metaforă pentru fiecare situaţie. Ar fi un lucru tragic dacă am cere tuturor să fie satisfăcuţi cu metafora noastră despre animale de companie. Cu cât mai largă este reţeaua biblică, cu atât mai mare este numărul oamenilor care îşi pot găsi drumul către Dumnezeu!

Doamne, îţi mulţumesc pentru varietatea de metafore cu care ajungi la noi. Tu îţi exprimi dragostea în atâtea moduri că nu pot să nu o văd! Sunt atât de recunoscător!

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *