Dincolo de norii negri străluceşte soarele

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în lerusalim, în toată ludeea, în Samaria şi până la marginile pământului. — Faptele apostolilor 1:8 Cu ceva timp în urmă, am avut…

Şi cei patru îngeri

Şi cei patru îngeri [de lângă râul Eufrat] care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, CA SĂ OMOARE a treia parte din oameni. (Apocalipsa 9:15) În imaginea mai largă a celei de-a şasea trâmbiţe,…

DEZLEAGĂ PE CEI PATRU ÎNGERI

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „DEZLEAGĂ PE CEI PATRU ÎNGERI CARE SUNT…

A doua şansă

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, Îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. — 2 Cronici 7:14 Am…

Ce ar face Isus?

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. - 1 loan 2:6 În timp ce stăteam şi studiam Cuvântul Domnului, mintea mi-a zburat la comportamentul meu necreştinesc de la serviciu, din ziua anterioară. Colega…

CELE PATRU COARNE ALE ALTARULUI DE AUR

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din CELE PATRU COARNE ALE ALTARULUI DE AUR care este înaintea lui Dumnezeu zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt…

CEA DINTÂI NENOROCIRE A TRECUT

CEA DINTÂI NENOROCIRE A TRECUT IATĂ CĂ MAI VIN ÎNCĂ DOUĂ NENOROCIRI DUPĂ EA. (Apocalipsa 9:12) Apocalipsa 8:13 a anunţat că trei nenorociri (vaiete) vor cădea asupra acelora care trăiesc pe acest pământ. Cea de-a cincea trâmbiţă…

Cala şi Callah

Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! — Psalmii 139:17 La nunta fiicei noastre, domnişoarele de onoare erau îmbrăcate în roşu şi aveau cale albe, iar mireasa a ales pentru buchetul…

ÎNGERUL ADÂNCULUI

Aveau nişte cozi ca de scorpioni, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe ÎNGERUL ADÂNCULUI, care pe evreieşte se cheamă Abadon, iar pe greceşte,…

Înainte de a cere

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! - Isaia 65:24 Ei..., rosti soţul meu ”ei...", repeta el cu un hârâit în piept, ”ei... plămânii... aici.” Eram în bucătărie amândoi…

Un tată minunat

Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? (...) Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor…

PESTE ELE AVEAU UN ÎMPĂRAT

AVEAU NIŞTE COZI CA DE SCORPIONI, CU BOLDURI. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. PESTE ELE AVEAU UN ÎMPĂRAT PE ÎNGERUL ADÂNCULUI, CARE PE EVREIEŞTE SE CHEAMĂ ABADON, IAR PE GRECEŞTE,…