Articole

RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT

Apoi am văzut RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT o altă fiară, care avea două coarne CA ALE UNUI MIEL şi vorbea CA UN BALAUR. (Apocalipsa 13:11) Mulţi cercetători ai Bibliei au identificat această fiară cu Statele Unite ale Ameri-cii. Ei arată…

RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT O ALTĂ FIARĂ

Apoi am văzut RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT O ALTĂ FIARĂ, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. (Apocalipsa 13:11) O trăsătură interesantă a acestei părţi din Apocalipsa este că fiarele tot apar, una după…

RĂBDAREA ŞI CREDINŢA SFINŢILOR

Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este RĂBDAREA şi credinţa sfinţilor. (Apocalipsa 13:10) O caracteristică a sfinţilor este răbdarea în suferinţă. Urmaşii…

RĂBDAREA ŞI CREDINŢA SFINŢILOR

Cine are urechi să audă! Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este RĂBDAREA şi credinţa sfinţilor.(Apocalipsa 13:9-10) Cuvântul tradus aici prin „răbdare”…

MIELULUI CARE A FOST JUNGHIAT

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieţii MIELULUI CARE A FOST JUNGHIAT DE IA ÎNTEMEIEREA LUMII. (Apocalipsa 13:8) Recent, am avut parte de un şoc, în Singapore. O întâlnire…

CARE A FOST JUNGHIAT

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina [fiarei], toţi aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieţii Mielului, CARE A FOST JUNGHIAT. (Apocalipsa 13:8) Imaginea nu încetează niciodată să mă uimească. Mielul, atât…

SĂ FACĂ RĂZBOI CU SFINŢII

I s-a dat SĂ FACĂ RĂZBOI CU SFINŢII şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. (Apocalipsa 13:7) Îţi aminteşti zilele lungi, calde, leneşe de vară…

ROSTEA VORBE MARI

I s-a dat o gură [fiarei din mare] care ROSTEA VORBE MARI Şl HULE. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura şi a început SĂ ROSTEASCĂ HULE ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU, SĂ-I HULEASCĂ NUMELE, CORTUL…

PĂREA JUNGHIAT DE MOARTE

Unul din capetele ei [ale fiarei] PĂREA JUNGHIAT DE MOARTE; dar RANA DE MOARTE FUSESE VINDECATĂ. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să…

CUNUNI ÎMPĂRĂTEŞTI

Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară CU ZECE COARNE Şl ŞAPTE CAPETE; pe coarne avea zece CUNUNI ÎMPĂRĂTEŞTI şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un LEOPARD, avea labe ca de URS şi gură ca o…

CARE PĂZESC PORUNCILE LUI DUMNEZEU

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei CARE PĂZESC PORUNCILE LUI DUMNEZEU şi ţin mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12:17). În urmă cu câţiva ani, casa noastră nu avea ferestre…

A ÎNGHIŢIT RÂUL

Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi A ÎNGHIŢIT RÂUL pe care-l aruncase balaurul din gură. (Apocalipsa 12:15-16) Cartea…