Articole

DUPĂ FEMEIE

Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, DUPĂ FEMEIE, ca s-o ia râul. (Apocalipsa 12:15) Cred că femeia din acest text reprezintă poporul lui Dumnezeu care a îndurat asuprire în mâinile guvernelor totalitare şi majorităţilor…

ŞARPELE A ARUNCAT DIN GURĂ APĂ

Atunci ŞARPELE A ARUNCAT DIN GURĂ APĂ, CA UN RÂU, după femeie, ca s-o ia râul. (Apocalipsa 12:15) Gura şarpelui aminteşte cititorului de ispitele din Grădina Edenului. Deşi Diavolul caută cu siguranţă să oprească biserica prin…

ŞARPELE A ARUNCAT

ATUNCI, ŞARPELE A ARUNCAT DIN GURĂ APĂ, CA UN RÂU, DUPĂ FEMEIE, CA S-O IA RÂUL DAR PĂMÂNTUL A DAT AJUTOR FEMEII. PĂMÂNTUL ŞI-A DESCHIS GURA Şl A ÎNGHIŢIT RÂUL PE CARE-L ARUNCASE BALAURUL DIN GURĂ. (Apocalipsa 12:15-16) Povestea…

VAI DE VOI, PĂMÂNT Şl MARE

De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! VAI DE VOI, PĂMÂNT Şl MARE, căci Diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme! Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ,…

NU ŞI-AU IUBIT VIAŢA

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi NU ŞI-AU IUBIT VIAŢA CHIAR PÂNĂ LA MOARTE. (Apocalipsa 12:11) Niciun aspect al experienţei umane nu ne trezeşte energiile mai repede decât perspectiva morţii…

PRIN CUVÂNTUL MĂRTURISIRII LOR

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi PRIN CUVÂNTUL MĂRTURISIRII LOR şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. (Apocalipsa 12:11) Cartea Apocalipsa de obicei asociază cuvântul „mărturisire” cu Isus. „Mărturia lui Isus”…

El L-AU BIRUIT PRIN SÂNGELE MIELULUI

Şi am auzit în cer un glas tare care zicea: ...pârâşul fraţilor noştri... a fost aruncat jos. El L-AU BIRUIT PRIN SÂNGELE MIELULUI şi prin cuvântul mărturisirii lor. (Apocalipsa 12:10-11) Sângele Mielului deja s-a vărsat în Grădina…

IDOLILOR DE AUR

Ceilalţi oameni care n-au fost ucişi de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor şi IDOLILOR DE AUR, DE ARGINT, DE ARAMĂ, DE PIATRĂ Şl DE LEMN, CARE NU POT NICI SĂ VADĂ, NICI SĂ AUDĂ, NICI…

NU S-AU POCĂIT

Ceilalţi oameni care n-au fost ucişi de aceste urgii NU S-AU POCĂIT de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici…

IEŞEAU DIN GURILE LOR

A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care IEŞEAU DIN GURILE LOR. Căci PUTEREA CAILOR STĂTEA ÎN GURILE Şl ÎN COZILE LOR. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele…

DIN GURILE LOR

Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte…

Şi cei patru îngeri

Şi cei patru îngeri [de lângă râul Eufrat] care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, CA SĂ OMOARE a treia parte din oameni. (Apocalipsa 9:15) În imaginea mai largă a celei de-a şasea trâmbiţe,…