15

(Ziua a 15-a)

Astăzi vom cugeta asupra nevoii de a fi mântuit zilnic de Dumnezeu, ca să fii sfânt zilnic. Afirmaţia aceasta ai auzit-o cu siguranţă încă de la începutul seminarului de îmbogăţire spirituală. O repetăm aici pentru ca, la finalul acestei perioade, relaţia ta cu Dumnezeu să nu se termine, ci să umbli mai departe cu El.

Este o perioadă adaptare la o realitate nouă în relaţia ta cu Dumnezeu şi este o oportunitate pentru viaţa ta spirituală de a începe comuniunea cu El la prima oră a fiecărei dimineţi şi de a o prelungi pe tot parcursul zilei şi pe tot parcursul vieţii. Aceasta va continua să se întâmple după perioada de adaptare, pentru că ai fost mântuit de Hristos. Pune-ţi ca ţintă a vieţii acest gând al unui autor anonim: „A începe cu Hristos, a termina cu Hristos – aceasta este caracteristica umblării creştinului.”

ZIua 15

„Există o mare diferenţă între o pretinsă unire cu Hristos şi o reală legătură cu Hristos prin credinţă. Mărturisirea adevărului îi aşază pe oameni în biserică, dar aceasta nu dovedeşte că ei au o legătură vitală cu Viţa cea vie. Se dă o regulă prin care adevăratul ucenic poate să fie distins de aceia care pretind a fi urmaşi ai Domnului Hristos, dar care nu au credinţă în El. O categorie are roade, cealaltă nu are roade. Una este adesea supusă cuţitului curăţitor al lui Dumnezeu, ca să aducă mai multă roadă; cealaltă urmează în curând să fie tăiată din butucul viu al viţei ca ramuri uscate” (Reavivamiento y sus Resultados, p. 43, 44).

Materiale ziua a 15-a

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi