28

(Ziua a 28-a)

Hristos iluminează mintea
„Medicul nu trebuie să-i îndrume niciodată pe pacienţii săi să îşi fixeze atenţia asupra propriei lui persoane. Lucrarea sa este aceea de a-i învăţa să se prindă, cu mâna tremurândă a credinţei, de mâna întinsă a Mântuitorului. Atunci, mintea va fi iluminată de razele care izvorăsc din Acela care este Lumina lumii” (Scrisoarea 120, 1901).

Adevărul are o putere liniştitoare
„Puterea liniştitoare a adevărului înţeles, trăit şi respectat cu consecvenţă în toate privinţele are atâta valoare pentru cei care suferă încât nicio limbă omenească nu o poate descrie. Înfăţişaţi fără încetare înaintea ochilor celor suferinzi compasiunea şi duioşia lui Hristos; treziţi în conştiinţa lor încrederea în puterea Lui de a vindeca boala; conduceţi-i la credinţa în Cel ce este Marele Vindecător şi veţi salva un suflet şi, adesea, o viaţă” (Scrisoarea 69, 1898; Lucrarea misionară medicală, p. 309).

ZIua 28

„Religia este un principiu al inimii, nu un cuvânt magic sau o amăgire a minţii. Priviţi numai la Isus. Aceasta este unica speranţă de a câştiga viaţa veşnică atât pentru tine, cât şi pentru soţul tău. Aceasta este adevărata ştiinţă a vindecării trupului şi a sufletului. Mintea nu trebuie să fie îndreptată asupra fiinţei omeneşti, ci spre Dumnezeu. (Scrisoarea 117, 1901).

Materiale ziua a 28-a

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi