34

(Ziua a 34-a)

Se dă câte o lucrare personală fiecărui creştin.

Dumnezeu cere ca fiecare să fie lucrător în via Sa. Trebuie să accepţi lucrarea care a fost pusă în responsabilitatea ta şi trebuie să o realizezi cu credincioşie.

Dacă fiecare dintre voi ar fi un misionar viu, mesajul pentru acest timp ar fi proclamat cu repeziciune în toate ţările, la toate naţiunile, triburile şi limbile.

Fiecare ucenic adevărat se naşte în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viaţă. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei gata să piară doritori să bea din apa vieţii.

Dumnezeu aşteaptă serviciu personal de la fiecare dintre aceia cărora le-a încredinţat o cunoaştere a adevărului pentru acest timp. Nu toţi pot merge ca misionari în ţări străine, dar toţi pot fi misionari în patrie, în familiile lor şi în vecinătăţile lor.

Hristos Se afla la câţiva paşi de tronul ceresc când a rostit însărcinarea Sa înaintea ucenicilor. Incluzându-i în rândul misionarilor pe toţi cei care vor crede în Numele Lui, El a spus: «Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură.» Puterea lui Dumnezeu urma să îi însoţească.

Salvarea de suflete trebuie să fie lucrarea vieţii tuturor celor care-L mărturisesc pe Hristos. Suntem datornici lumii cu harul pe care Dumnezeu ni l-a dat, cu lumina care a strălucit peste noi şi cu frumuseţea şi puterea pe care le-am găsit în adevăr.

ZIua 34

Fiecăruia i-a fost dată o lucrare şi nimeni nu poate să-l înlocuiască. Fiecare are o misiune de o importanţă minunată, pe care nu o poate neglija sau ignora, pentru că îndeplinirea ei implică bunăstarea unui suflet, iar neglijarea ei, nenorocirea cuiva pentru care Hristos a murit.
Există câte ceva de lucru pentru fiecare. Orice suflet care crede adevărul trebuie să-şi ocupe locul spunând: «Iată-mă, trimite-mă» (Isaia 6:8).

Materiale ziua a 34-a

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi