CEL CE ŞADE PE SCAUNUL DE DOMNIE ÎŞI VA ÎNTINDE PESTE El CORTUL LUI

Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-l slujesc zi şi noapte în Templul Lui. CEL CE ŞADE PE SCAUNUL DE DOMNIE ÎŞI VA ÎNTINDE PESTE El CORTUL LUI.(Apocalipsa 7:15) Pentru a aprecia cu adevărat ceea ce…

Şl-I SLUJESC ZI Şl NOAPTE ÎN TEMPLUL LUI

Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu Şl-I SLUJESC ZI Şl NOAPTE ÎN TEMPLUL LUI. Cel ce şade pe scaunul de domnie îşi va întinde peste ei cortul Lui.(Apocalipsa 7:15) Mulţi americani au experimentat diferenţa…

NECAZUL CEL MARE III

„Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din NECAZUL CEL MARE, ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” (Apocalipsa 7:14) În limbajul original, cuvântul pentru necaz (thlipseâs)…

NECAZUL CEL MARE II

„Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din NECAZUL CEL MARE, ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.”(Apocalipsa 7:14) Într-o seară, când un grup de femei s-au întâlnit…

NECAZUL CEL MARE

Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din NECAZUL CEL…

S-AU ÎNCHINAT LUI DUMNEZEU

Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie Şl S-AU ÎNCHINAT LUI DUMNEZEU şi au zis:…

MÂNTUIREA este a Dumnezeului nostru

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului,…

DIN ORICE NEAM, DIN ORICE SEMINŢIE, DIN ORICE NOROD Şl DE ORICE LIMBĂ

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, DIN ORICE NEAM, DIN ORICE SEMINŢIE, DIN ORICE NOROD Şl DE ORICE LIMBĂ, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului,…

O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII DIN TOATE SEMINŢIILE FIILOR LUI ISRAEL II

Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII DIN TOATE SEMINŢIILE FIILOR LUI ISRAEL. Din seminţia lui luda, douăsprezece mii erau pecetluiţi: din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia…

O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII DIN TOATE SEMINŢIILE FIILOR LUI ISRAEL

Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII DIN TOATE SEMINŢIILE FIILOR LUI ISRAEL (Apocalipsa 7:4) Apocalipsa 7:4-8 evocă pasaje din Vechiul Testament care numără armatele lui Israel (vezi devoţionalul…

O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII

Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII, DIN TOATE SEMINŢIILE FIILOR LUI ISRAEL (Apocalipsa 7:4) Una dintre cele mai fascinante enigme din cartea Apocalipsa este ce să facem cu numărul 144…

NU VĂTĂMAŢI PĂMÂNTUL

Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „NU VĂTĂMAŢI…