Despre Biserica Adventista de Ziua a Șaptea Deva

Un scurt istoric al prezenței adventiste la Deva