Articole

URMEAZĂ PE MIEL

Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri, şi URMEAZĂ PE MIEL oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină. (Apocalipsa…

CÂNTAU O CÂNTARE NOUĂ (III)

CÂNTAU O CÂNTARE NOUĂ înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şl NIMENI NU PUTEA SĂ ÎNVEŢE CÂNTAREA AFARĂ DE CEI O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII, care fuseseră răscumpăraţi…

CÂNTAU O CÂNTARE NOUĂ (II)

CÂNTAU O CÂNTARE NOUĂ înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi…

CÂNTAU O CÂNTARE NOUĂ (I)

CÂNTAU O CÂNTARE NOUĂ înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi…

ÎMPREUNĂ CU EL STĂTEAU

Apoi, m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; Şl O SUTĂ PATRUZECI Şl PATRU DE MII, CARE AVEAU SCRISE PE FRUNTE NUMELE SĂU Şl NUMELE TATĂLUI SĂU. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul…

ŞASE SUTE ŞAIZECI Şl ŞASE

Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este ŞASE SUTE ŞAIZECI Şl ŞASE. (Apocalipsa 13:18) De-a lungul secolelor, învăţători ai profeţiilor au încercat…

NIMENI SĂ NU POATĂ CUMPĂRA

Şi a făcut [fiara care iese din pământ] ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi NIMENI SĂ NU POATĂ CUMPĂRA SAU VINDE FĂRĂ SĂ AIBĂ SEMNUL ACESTA, adică…

NIMENI SĂ NU POATĂ CUMPĂRA SAU VINDE FĂRĂ SĂ AIBĂ SEMNUL ACESTA

Şi a făcut [fiara care iese din pământ] ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi NIMENI SĂ NU POATĂ CUMPĂRA SAU VINDE FĂRĂ SĂ AIBĂ SEMNUL ACESTA, adică…

ICOANA FIAREI

I s-a dat putere [fiarei care se ridică din pământ] să dea suflare ICOANEI FIAREI, ca ICOANA FIAREI să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina ICOANEI FIAREI. (Apocalipsa 13:15) Ai auzit vreodată oameni…

SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT

[Fiara care s-a ridicat din pământ] Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în…

SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT

[Fiara din pământ] Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar SĂ SE COBOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT, în faţa oamenilor. (Apocalipsa 13:13)  În fiecare seară de vară, angajaţii parcului naţional Yosemite, din centrul Californiei,…

FĂCEA CA PĂMÂNTUL Şl LOCUITORII LUI SĂ SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI

Ea [fiara din pământ] lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi FĂCEA CA PĂMÂNTUL Şl LOCUITORII LUI SĂ SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI, a cărei rană de moarte fusese vindecată. (Apocalipsa 13:12) Un contrast puternic pare…