27

(Ziua a 27-a)

Roadele vieţii spirituale

„Viaţa spirituală îi rezervă posesorului ei ceea ce caută întreaga lume, dar care nu va fi obţinut niciodată fără o deplină predare faţă de Dumnezeu” (Scrisoarea 121, 1904).

Trupul, mintea şi sufletul beneficiază în urma comuniunii cu Dumnezeu.

„ Adevărata cunoaştere şi adevărata dezvoltare îşi au sursa în cunoaşterea lui Dumnezeu. Această cunoaştere este revelată în orice domeniu de cercetare spre care ne putem orienta, fizic, intelectual sau spiritual, cu excepţia celor afectate de păcat. Oricare ar fi direcţia în care s-ar îndrepta investigaţiile noastre, dacă suntem motivaţi de o dorinţă sinceră de a descoperi adevărul, vom intra în contact cu o Inteligenţă puternică şi nevăzută, care lucrează în toate şi prin toate. Mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumnezeu, ceea ce este finit intră în legătură cu Infinitul. Iar influenţa unei asemenea comuniuni asupra trupului, minţii şi sufletului este dincolo de orice evaluare” (Educaţie, p. 14; 1903).

ZIua 27

„Faptele bune constituie o dublă binecuvântare deoarece, datorită lor, beneficiază atât cel pentru care sunt realizate, cât şi cel care le realizează. Conştiinţa înfăptuirii binelui este unul dintre cele mai bune medicamente pentru trupul şi mintea bolnave. Când mintea este liberă şi fericită, datorită simţământului datoriei bine îndeplinite şi a satisfacţiei de a-i face pe alţii fericiţi, mulţumirea şi influenţa înălţătoare răspândesc un suflu nou de viaţă în întreaga fiinţă” (Divina vindecare, p. 199; 1905).

Materiale ziua a 27-a

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi