32

(Ziua a 32-a)

„Copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să fie reprezentanţi ai lui Hristos, pentru a înfăţişa tuturor bunătatea şi mila Domnului. După cum Isus ne-a descoperit adevăratul caracter al Tatălui, tot astfel şi noi trebuie să-L descoperim pe Hristos unei lumi care nu cunoaşte iubirea Lui plină de milă şi bunătate. «Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume», spunea Hristos, „aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume”. «Eu în ei, şi Tu în Mine […] pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis» (Ioan 17:18,23). Apostolul Pavel spune ucenicilor lui Isus: «Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos», «cunoscută şi citită de toţi oamenii» (2 Corinteni 3:32).

Prin fiecare dintre copiii Săi, Isus trimite câte o epistolă lumii. Dacă eşti urmaş al lui Hristos, atunci prin tine El trimite o epistolă familiei, localităţii şi străzii unde locuieşti. Isus, care locuieşte în tine, doreşte să vorbească inimilor acelora care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Sfânta Scriptură sau n-au ajuns să audă vocea Lui care le vorbeşte de pe paginile ei; poate ei nu văd dragostea lui Dumnezeu manifestată în lucrările Sale. Dar dacă eşti un adevărat reprezentant al lui Isus, atunci este posibil ca prin tine ei să poată fi conduşi să înţeleagă ceva din bunătatea Lui şi să fie câştigaţi ca să-L iubească şi să-I slujească.

ZIua 32

Satana caută întotdeauna să facă din viaţa religioasă o viaţă plină de tristeţe. El doreşte ca ea să pară apăsătoare şi foarte grea. Atunci când creştinul, în propria sa viaţă, trăieşte o astfel de religie, el susţine prin necredinţa sa minciunile lui Satana.

Materiale ziua a 32-a

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi