33

(Ziua a 33-a)

Trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre ceilalţi. Duhul Sfânt va încuraja şi umple toată biserica, purificând şi întărind fiecare inimă. Fiecare urmaş al lui Hristos are o lucrare de făcut ca misionar pentru Hristos în familie, în localitatea sau în oraşul în care locuieşte. Toţi cei consacraţi faţă de Dumnezeu sunt canale de lumină. Dumnezeu îi face unelte ale neprihănirii pentru a le comunica altora
lumina adevărului.

Rezultatul lucrării lui Isus, în timp ce stătea, obosit şi flămând, la fântână, a fost o binecuvântare larg răspândită. Acel unic suflet pe care a căutat să-l ajute a devenit mijlocul de a ajunge la altele şi de a le aduce la Mântuitorul. Aceasta a fost întotdeauna calea prin care lucrarea lui Dumnezeu a progresat pe pământ. Lăsaţi ca lumina voastră să strălucească şi astfel se vor aprinde şi alte lumini.

ZIua 33

Urmaşii lui Hristos trebuie să fie unelte ale dreptăţii, lucrători, pietre vii, transmiţători de lumină, ca să poată încuraja prezenţa îngerilor cereşti. Lor li se cere să fie canale prin care să curgă spiritul adevărului şi al dreptăţii.

Materiale ziua a 33-a

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi